Kodeks etyki

dążąc do ciągłego doskonalenia

Kodeks etyki

Zarząd MATECS Sp. z o.o. dążąc do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz podnoszenia prestiżu MATECS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opracował i przyjął Kodeks Etyki.

Poniższy Kodeks jest głęboko zakorzeniony w filozofii Matecs Sp. z o.o., która jest zorientowana na dobro naszych Pracowników i zadowolenie Klientów. Dlatego propagujemy zbiór zasad wśród naszych Pracowników, Klientów, Dostawców oraz innych Partnerów Biznesowych.

Skuteczne wdrożenie Kodeksu Etyki jest dla Zarządu sprawą priorytetową. Każdy pracownik MATECS Sp. z o.o. zobowiązany jest do przestrzegania warunków Kodeksu Etyki, niezależnie od zajmowanego stanowiska w strukturze firmy.

Zgłaszanie naruszeń:
    Administratorem danych osobowych jest MATECS Sp. z o.o., 59-220 Legnica, Złotoryjska 178-184. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z klauzulą informacyjną.