"MATECS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. "Dotacja na kapitał obrotowy dla MATECS sp. z o.o.", w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w max. 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Dofinansowanie projektu z UE:  197.212,86 zł